MENU

Arménie + Gruzie (2. termín)

14. 8. 2020 - 21. 8. 2020

Atraktivní a bohatý program kombinující dvě kavkazské země Gruzie a Arménie. Objevte s námi fascinující památky plné kultury, kostelů a pevností pod záštitou UNESCO, horu Ararat tyčící se nad Jerevanem, velkolepé kláštery, kavárenskou kulturu Tbilisi, pohostinnou a vřelou povahu místních obyvatel ..... čeká nás i projížďka lodí po jezeře Sevan, upečeme si tradiční arménský chléb Lavaš, ochutnáme gruzínský koňak a lokální vína....a mnohé další.

Arménie + Gruzie (2. termín)

Informace Ceník Mohlo by vás zajímat Objednat pobyt


Odborné téma

Zdravotní rizika regionu Východní Evropa, diferenciální diagnostika

PROGRAM CESTY:

1.DEN,  PRAHA - TBILISI

Sraz na letišti Václava Havla, odlet v 11:55 hod do Tbilisi. Po příletu v 17:40 hod transfer do místní restaurace. Večeře. Ubytování v hotelu.

Arménie + Gruzie (2. termín) - 1

2.DEN,  TBILISI - MTKSHETA - BORJOMI - AKHALTSIKHE - VARDZIA

Po snídani check-out z hotelu a odjezd do starověkého hlavního města Gruzie - Mtskhety, zařazeného na seznam UNESCO. Dodnes je hlavním sídlem Gruzínské pravoslavné církve. Tady se zrodilo křesťanství, zde v roce 337 bylo uzákoněno jako státní náboženství a jedná se o nejpobožnější město Gruzie. Výlet zahrnuje návštěvu kláštera Jvari nebo Svatého kříže, postaveného ve 6. století, který je umístěn na kopci s výhledem na soutok obou řek. Další zastávka je katedrála Svetitskhoveli. Katedrála byla postavena v 11. století a stala se symbolem křesťanství v Gruzii. Zde bylo pohřbeno svaté roucho Ježíše Krista. Cestou se zastavíme na degustaci vína a prohlídku tradičního gruzínského vinařství (4 druhy vín). Gruzie se považuje a je považována za kolébku vinařství, což argumentují díky způsobu výroby vína v tzv. kvevri. Cesta pokračuje do Borjomi, vyhledávaného rezortního města v blízkosti Národního parku Borjomi-Charagauli a pohoří Malý Kavkaz. Najdeme zde také tématický ekologický zábavní park, který je největší v celém kavkazském regionu. Budeme mít volný čas na procházku v parku a ochutnávku slavné minerální vody „Borjomi“ přímo z přírodních pramenů. Následuje oběd v místní restauraci. Dále zamíříme do Akhaltsikhe, malého města v jihozápadní Gruzii, části Samtskhe - Javakheti. Zde navštívíme hrad Rabath. Den končí příjezdem do města Vardzia, velké turistické atrakce regionu. Po večeři následuje transfer do hotelu a ubytování.

Arménie + Gruzie (2. termín) - 2

3.DEN,  VARDZIA - BAVRA - GYUMRI - JEREVAN (215 km)

Po snídnai se vydámedo skalního komplexu na levém břehu řeky Mtkvari, založeného ve 12.-13. století, za vlády Giorgiho III a královny Tamarové. Zpočátku plánovaný jako městská pevnost se stal komplexem opevněným klášterem, který měl významnou roli v politickém, kulturním, vzdělávacím a duchovním životě země.

Klášter Vardzia je skalní město, komplex komůrek a sálů vytesaných do skály v útesu nad řekou Mtkvari. Byl založen roku 1158 královnou Tamar a kromě funkce religiózní měl též skýtat ochranu před nájezdy Mongolů. V době rozkvětu sestával klášter z několika tisíc komůrek ve 13 patrech včetně trůnního sálu, kostela a zavlažovacího systému. Bohužel krátce poté, již v roce 1283, velké zemětřesení výrazně poškodilo celý komplex a způsobilo zhroucení zhruba dvou třetin místností, stržení přední stěny komplexu a poškození zavlažovacího systému. Klášter však neopustili, chrám byl opraven, dostavěn a činný zůstal až do 16. století, kdy jej dobyli Peršané.

Poté pokračujeme cestou do Bavry, ke gruzínsko-arménské hranici, kde nás bude očekávat arménský průvodce a řidič. Po cestě na jih se zastavíme v Gyumri, kulturním centru a druhém největším městu Arménie. Při procházce městem navštívíme centrální náměstí Vardanants Squareobklopené kostely 7 Verk a All Savors. Následuje oběd v místní restauraci. Během prohlídky města si pak prohlédneme historickou čtvrť Kumayru, která představuje starou část Gyumri. Pokračujeme do hlavního města Arménie – Jerevanu, večeře, poté ubytování v hotelu.

Arménie + Gruzie (2. termín) - 3

4.DEN, JEREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTOTS - JEREVAN

Po snídani v hotelu začneme prohlídku města Jerevan. Je údajně jedním z nejdéle trvale osídlených měst na světě v němž dnes žije okolo 1, 3 milionů obyvatel a rozkládá se pouhých 12 kilometrů od hranic s Tureckem. Nádhernou kulisu městu za jasných dní vytváří biblická hora Ararat (5134 m. n. m.), na níž údajně po potopě světa přistála Noemova archa. Přestože dnes hora oficiálně patří Turecku, je považována za arménský národní symbol. Jerevanem, který leží v nadmořské výšce 900–1200 metrů, protéká řeka Hrazdan vytvářející zajímavý kaňon. 

Během prohlídky objevíme nejkrásnější památky starého a nového města, jako je Náměstí Republiky, které obklopuje několik významných budov – mezi nimi Státní muzeum arménské historie, vládní budovy a nechybí ani hotel Marriott. V muzeu je možné si prohlédnout množství předmětů, které jsou památkami na nejstarší období nejen Jerevanu, ale celé země. Nejcennějším exponátem je však kámen, na němž je klínovým písmem vyryta informace o tom, že mocný král Argišti I. rozkázal postavit pevnost, která bude hrozbou pro všechny nepřátele. K vidění je rovněž čtyřkolový kočár s koly o průměru 120 cm, jehož stáří je odhadováno na 3500 let. Kouzelné panorama Jerevanu a pohled na biblickou horu Ararat se nám ukáže z vrcholu kaskádového komplexu. Poté navštívíme Muzeum moderního umění Cafesjian a Matenadaran, největší depozitář arménských rukopisů, kde stojí status Mezrop Mashtots (tvůrce arménské abecedy).

Cesta do Echmiadzinu - náboženského centra pro všechny Armény na světě (od 15. století sídlo katolika - nejvyššího představitele arménské apoštolské církve). Echmiadzin je jednou z prvních křesťanských budov na světě, postavenou v letech 301 - 303 let, kdy Arménie oficiálně přijala křesťanství jako státní náboženství v roce 301. Oběd v Echmiadzinu. Cestou zpět navštívíme ruiny chrámu Zvartnots ze 7. století, skrz který je nádherný výheld nahoru Ararat. Tato stavba je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Následuje cesta zpět do Jerevanu, večeře a návrat do hotelu.

Arménie + Gruzie (2. termín) - 4

5.DEN,  JEREVAN - GEGHARD - GARNI - VERNISSAGE - JEREVAN

Po snídani se vydáme směrem k chrámu Garni. Naším dalším cílem je jediná stojící řecko-římská kolonáda v Arménii a bývalém Sovětském svazu. Ionský pohanský chrám, který se nachází ve vesnici Garni v Arménii, je nejznámější strukturou a symbolem předkřesťanské Arménie. Tato oblast rokle Garni je také místními nazývána „symfonie kamenů“. Poté nás čeká oběd v tradiční restauraci, kde budeme mít příležitost sledovat pečení arménského národního chleba „Lavaš“ a zapojit se do jeho průběhu.

Po obědě zamíříme do kláštera Geghard, který je částečně vytesán z přilehlé hory a je obklopen útesy. Je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Následuje úžasná exkurze do továrny Ararat s ochutnávkou koňaku a možností nákupu všech výrobků brandy Ararat ( včetně oblíbeného pití Sira Winstona Churchilla). Dozvíme se, jak se světově známá brandy vyrábí a kde zraje. Krásný zážitek nás čeká také v 2800 let starém městě, kde navštívíme trh umění pod širým nebem - Vernissage - místo, kde najdeme jedinečné a tradiční arménské ozdoby a suvenýry. Cestou zpět do hotelu v Jerevamu nás čeká večeře.

Arménie + Gruzie (2. termín) - 5

6.DEN, JEREVAN - JEZERO SEVAN - GOSHAVANK - SADAKHLO - TBILISI

Po snídani a check out-u z hotelu se vydáme k břehům jezera Sevan ležícího pod Kavkazem, 1900 m nad mořem. Je jedním z největších vodních jezer na světě. Barvy se krásně mění podle počasí. Shora můžeme obdivovat celé jezero a přes vrchol stoupat do kláštera Sevanavank. Sevanský klášter byl založen v polovině devátého století, v době, kdy se Arménci vymaňovali z dvousetletého arabského porobení a sílícího vlivu islámu. Jako němý kamenný svědek znovu se šířícího křesťanství shlíží ze skal na studené vody jezera Sevan, ležícího v nadmořské výšce 1900 metrů. Následuje plavba lodí po jezeře (30-60min.). Poté se vydáme do zalesněné provincie Tavush. Zde navštívíte klášter Goshavank, který stojí v horské vesničce Gosh, a který už na konci 12. století patřil k nejvýznamnějším v celé Arménii. Poté přesun k arménsko-gruzínské hranici v Sadakhl a návrat do Tbilisi, kde povečeříme a ubytujeme se.

Arménie + Gruzie (2. termín) - 6

7.DEN, TBILISI

Po snídani nás dnes čekáprocházka ve staré části města. Tbilisi, které založil gruzínský král Vakhtang Gorgasali Kartli (Iberia), a který se v 6. století stal hlavním městem, je dnes významným průmyslovým, sociálním a kulturním centrem. Prohlídka zahrnuje následující památky: Kostel Metekhi, postavený na útesu, s výhledem na řeku Mtkvari; návštěva sirných lázní, také se nachází ve Starém Tbilisi, na druhé straně řeky. Atraktivním zážitkem pak bude výjezd lanovkou nad staré město k pevnosti Narikala. Pevnost byla založena ve 4. století, kolem doby, kdy vznikalo samotné město.Součástí parku pevnosti Narikala je i Botanická zahrada z roku 1845 s rozlohou 128 ha. Po obědě v místní restauraci navštívíme Národní muzeum Gruzie, kde je obdivuhodná sbírka zlatých a stříbrných artefaktů, šperků od 5. stol. před n.l. Projdeme se také po náměstí Meidani a ulicí Shardeni se svými módními útulnými kavárnami a uměleckými galeriemi, uvidíme katedrální chrám Sioni z 18 století, nejstarší kostel v Tbilisi - kostel Ančischati (6. století). Název kostela souvisí s tím, že v něm byla od roku 1664 uložena zázračná ikona Krista z 6. – 8. století (Ančis chati), uložená původně v klášteře Anči v jihozápadní Gruzii (dnes ve Státním uměleckém muzeu). Vlastní kostel byl za sovětských časů změněn na uměleckou dílnu, dnes ale opět slouží duchovním účelům. Kosmopolitní atmosféru během procházky městem pocítíme hlavně kolem Rustaveli avenie s Tbilisi Operou a Ballet Theatre, kolem divadla Rustavelia v ulicích s různými galeriemi a kavárnami. Večeře nás dnes čeká v místní restauraci s folklorním programem plným tradičních gruzínských tanců a písní. Poté návrat do hotelu.

Arménie + Gruzie (2. termín) - 7

8.DEN, TBILISI

Snídaně. Transfer na letiště a odlet v 09:00 hod do Prahy. Přílet do Prahy v 10:40 hod. 

*cestovní část výše nabízeného produktu je realizována ve spolupráci s CK TIME TRAVEL 


Arménie + Gruzie (2. termín) - Foto 9
Arménie + Gruzie (2. termín) - Foto 10
Arménie + Gruzie (2. termín) - Foto 11

CeníkCena pro zdravotníka
PLNĚ OBSAZENO
Cena pro nezdravotníka
47 990 Kč

Cena zahrnuje • zpáteční letenku Praha – Tbilisi s GEORGIA AIRWAYS
 • 3 noci v hotelu DIAMOND YEREVAN 4* v Jerevanu
 • 3 noci v hotelu GALLERY PALACE 4* v Tbilisi
 • 1 noc v hotelu VARDZIA RESORT 4*
 • plná penze
 • vstupy dle programu
 • transfery v autobuse - 40 seateru vč. anglicky mluvícího řidiče
 • koordinátora celé akce po dobu cesty u pobytu
 • českého průvodce

Cena nezahrnuje • komplexní cestovní pojištění 895 Kč (včetně pojištění proti případnému stornu)
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 7500 KčMohlo by vás zajímatLetecká společnost
Georgia Airways
Odlet
Praha
Ubytování
4* hotely (Sheraton, Hilton Inn)
Stravování
plná penze včetně ochutnávky vín a koňaku
Cestovní doklady
platný cestovní pas následujících 6 měsíců


Objednávka pobytu

Spojte příjemné s užitečným a vzdělávejte se stylově.Ano, chci si rezervovat své místo!

Kvalitu našich služeb dokládají léta zkušeností.

63
kurzů
30+
destinací
4
kontinenty
17
let na trhu
100%
spokojenost


Arménie + Gruzie (1. termín)

Arménie + Gruzie (1. termín)

19. 6. 2020 - 26. 6. 2020

Zdravotní rizika regionu Východní Evropy, diferenciální diagnostika.

PLNĚ OBSAZENO
Zobrazit nabídku »
Arménie + Gruzie (2. termín)

Arménie + Gruzie (2. termín)

14. 8. 2020 - 21. 8. 2020

Zdravotní rizika regionu Východní Evropa, diferenciální diagnostika

PLNĚ OBSAZENO
Zobrazit nabídku »
OMÁN + QATAR

OMÁN + QATAR

23. 10. 2020 - 2. 11. 2020

Nově se objevující infekce - Emerging pathogens

PLNĚ OBSAZENO
Zobrazit nabídku »
BARBADOS - východní Karibik

BARBADOS - východní Karibik

listopad 2020

Cestovní medicína - rizikové skupiny cestovatelů

PŘIPRAVUJEME
Zobrazit nabídku »
MAROKO

MAROKO

červen 2021

Cestovní medicína

PŘIPRAVUJEME
Zobrazit nabídku »