MENU

LAOS + VIETNAM

29. 3. 2019 - 9. 4. 2019

Objevte s námi přírodní krásy, tajemnou historii a chutě Laosu a Vietnamu a vydejte se s námi na pozoruhodná místa po trase PRAHA – VIENTIANE – LUANG PRABANG – HANOI – HALONG BAY – HUE – HOI AN – HO CHI MINH CITY (SAIGON)...to vše s naším oblíbeným průvodcem pro Asii - Mgr. Michalem Skokanem

LAOS + VIETNAM

Informace Ceník Mohlo by vás zajímat Objednat pobyt


Odborné téma

Zdravotní rizika jihovýchodní Asie

PROGRAM CESTY:

1. den:  PRAHA – DOHA – BANGKOK - VIENTIANE

Sraz skupiny na letišti Václava Havla v Praze a odlet letem QR 290 v 08:25 do Laosu s přestupy v Doha a Bangkoku. 

LAOS + VIETNAM - 1

2. den: PŘÍLET DO VIENTIANE

V dopoledních hodinách přílet do Vientiane v Laosu. Následný transfer do hotelu a ubytování. V odpoledních hodinách procházka podél břehu řeky ve městě Vientiane, kde budeme mít možnost vidět ruch každodenního života místních obyvatel, kteří sem dochází sportovat a udržovat se v kondici. Večeře proběhne v místní restauraci Kualao Restaurant. Návrat do hotelu. 

LAOS + VIETNAM - 2

3. den: VIENTIANE – LUANG PRABANG

Snídaně v hotelu. Poté následuje prohlídka Vientiane, hlavního města Laosu. Pro město jsou typické aleje zeleně lemující ulice, fascinující chrámy i pestrobarevná tržiště. Během dne navštívíme například proslulý Buddha Park, také známý jako Xieng Khuan. Tento park se nachází 25km od hlavního města a čítá na 200 náboženských soch a skulptur, včetně 40 m sochy Buddhy. Mnich, který nechal park vystavět v roce 1958, studoval jak hinduismus tak i buddhismus, proto v parku naleznete mix obou náboženských stylů. Dále zavítáme k pravděpodobně nejvýznamnější národní památce Laosu, Pha That Luang, což je zlatem pokrytá velká buddhistická stúpa, nacházející se v centru Vientiane.

Další zastávkou bude prohlídka Ho Pha Keo, původně královského chrámu, nyní muzea s řadou překrásných buddhistických soch a sousoší. Mezi další místa, která během dne navštívíme, patří Wat Si Saket a Patuxai. Den zakončíme v nákupním centru Talaat Saonebo na tzv. „ranním trhu“, který je v provozu celodenně a kde budeme mít příležitost zakoupit suvenýry i tradiční tkaniny. Následuje transfer na letiště a odlet do Luang Prabang. Po příletu nás čeká setkání s místním partnerem a transfer do hotelu, ubytování. 

LAOS + VIETNAM - 3

4. den: LUANG PRABANG

Po snídani v hotelu se vydáme na projížďku lodí po řece Mekong, která nás zaveze do vesniček Ban Chan, Ban Xiengmane a do posvátného jeskynního komplexu Tham Pak Ou Caves, kde uvidíte vyobrazení Buddhy v různých stylech i z různých materiálů. Ve vesničkách Ban Chan a Ban Xiengmane se seznámíme s tradičním každodenním životem místních obyvatel. V Ban Chan navštívíme tradiční hrnčířskou dílnu i chrám Wat Ban Chan Neua, který aktuálně prochází renovací pod záštitou UNESCO. Pokračovat budeme do městečka Ban Xiengmane, ve kterém jsou k vidění 4 jednoduché, přesto však elegantní chrámy. Další zastávkou budou strmé vápencové útesy s výhledem na řeky Mekong a Nam Ou. V případě časové rezervy se po cestě zastavíme v Ban Xang Hai, kde budeme moci ochutnat místní netradiční whisky. Návrat do hotelu. 

LAOS + VIETNAM - 4

5. den: LUANG PRABANG – HANOI

Snídaně v hotelu, poté následný 3 hodinový výlet k vodopádům Kuang Si. Vodopády leží v blízkosti Luang Prabang. Masa vody z vodopádů se valí přes vápencové skály a dopadá do kaskádovitých přírodních bazénků. Zde si budete moci vychutnat koupání v průzračné vodě či pouze relaxovat a užívat si nádherné prostředí plné zeleně. Při zpáteční cestě se zastavíte v jedné z místních vesniček (Ban Ou nebo Ban Na Ouane).

Transfer na letiště a odlet do Hanoe. Po příletu setkání s místním partnerem a následná cesta (45minut) na speciální vodní loutkové představení, poté přesun do hotelu. 

LAOS + VIETNAM - 5

6. den: HANOI – HALONG

Po snídani v hotelu se vydáme na téměř celodenní prohlídku Hanoe, hlavního města Vietnamu. Během dne navštívíme muzeum etnologie, kde se dozvíme o kultuře i způsobu života přibližně 50 odlišných etnických skupin. Poté budeme pokračovat k chrámu Literatury, který byl postaven roku 1070 a zasvěcen Confuciovi. Také byl sídlem první university v zemi. Odsud se vydáme k památníku Ho Chi Minh Memorial Complex, jež je místo, kam chodí lidé projevovat úctu „Velkému Otci“. Prohlédnete si (pouze zvenku) Ho Chi Minhovo mausoleum i dům, kde žil v letech 1958 – 1969. Do domu lze pohlédnout skrze okna a spatřit tak původní stav stavby, která byla po jeho smrti zakonzervována. V odpoledních hodinách odjezd do 160 km vzdáleného města Halong, ubytování. 

LAOS + VIETNAM - 6

7. den: HALONG – HANOI – HUE

Po snídani následuje projížďka lodí po zátoce Halong včetně oběda (cca 4 hodiny). Na ostrově Tuan Chau zahájíme plavbu po zátoce Halong, která představuje celosvětově proslulou přírodní památku zapsanou na listinu UNESCO. Na ploše o rozloze 1500 km2 nalezneme malebné ostrůvky, vesničky plovoucí na vodě i lovce perel. Během plavby navštívíme také krápníkovou jeskyni Thien Cung, kterou si s průvodcem projdeme a prohlédneme. Pokračovat budeme průzkumem oblasti Ba Hang, a to na bambusových loďkách nebo jízdou na kajacích. Poté se plavbou zpět dostaneme na ostrov Tuan Chau. Návrat do Hanoe a transfer na letiště. Odlet do Hue a transfer do hotelu.

LAOS + VIETNAM - 7

8. den: HUE – HOI AN

Snídaně v hotelu. Návštěva pagody Thien Mu, ke které se dostaneme jízdou lodí po řece Perfume. Dalším místem, ke kterému během dne zavítáme je komplex císařské citadely. Většina komplexu byla zničena při bombardování během vietnamské války. Po prohlídce se vydáme do restaurace na oběd, po kterém následuje transfer do Hoi An. Po příjezdu ubytování v hotelu, relax a v podvečer odborný program.

LAOS + VIETNAM - 8

9. den: HOI AN

Snídaně. Následná procházka (asi 2,5hod) po Hoi An, malebném městečku na břehu řeky nacházející se jižně od Danangu. Během 17-19. st byl ve městě jeden z hlavních mezinárodních přístavů jihovýchodní Asie. Prohlédneme si historické centrum města, spatříme ikonický most, který byl původně vystavěn japonskou komunitou města Hoi An v roce 1593. Navštívíme také nedaleké muzeum Sa Huynh. Dále zavítáme k Tran Family Chapel, což je místo staré asi 200 let, které bylo vystavěno díky finančním prostředkům, které poskytli rodinní členové klanu Tran. Místo slouží k uctívání jejich předků. Na budově je z architektonického hlediska patrný jak čínský tak i japonský vliv. Dalším navštíveným místem bude čínská pagoda, z roku 1690, která byla zrekonstruovaná a zvětšená v roce 1900. Tato pagoda je věnována Thien Hau Thanh Mau (bohyni moře a ochránkyni námořníků a rybářů). Nakonec navštívíme dílnu na výrobu luceren. Odpoledne relax a odborný program.

LAOS + VIETNAM - 9

10. den: HOI AN – MY SON – SAIGON

Snídaně v hotelu. Dnes nás čeká exkurze k hinduistickému chrámovému komplexu My Son. Počátky výstavby zdejších staveb spadají již do 4.st a postupně přibývaly jak chrámy, tak i množství dalších staveb. Celá oblast byla důležitým kulturním centrem říše Čampa. Pozůstatky chrámových budov dnes tvoří důležitou součást vietnamských památek, přestože byly poškozeny během Války ve Vietnamu. V roce 1999 přibyl komplex My Son na seznam světového dědictví UNESCO. Po prohlídce odjezd na letiště a odlet do Saigonu. Po příletu do Saigonu uvítání místním partnerem a transfer do hotelu. 

LAOS + VIETNAM - 10

11. den: SAIGON – DOHA

Snídaně v hotelu, v ranních hodinách volný program. Poté následuje půldenní prohlídka města Saigon. Prohlídku začneme u Reunification Palace neboli Paláce sjednocení. Čtyřpatrová budova má prostorné a zdobené haly, kabinety, studovny a slavnostní místnosti. Na střeše se nachází přistávací plocha pro vrtulník, kasino i taneční sál. V suterénu je síť podzemních tunelů, z nichž jeden zajišťoval spojení s palácem Gia Long, dnes HCMC muzeum. Odsud se vydáme do historického centra, kde navštívíme jednu z nejzajímavějších pagod Saigonu – Emperor of Jade Pagoda. Dalšími navštívenými místy dne bude např. budova centrální pošty, neo-románská katedrála Notre Dame, městská radnice nebo stará budova opery. Prohlídku zakončíme na tržišti Ben Thanh, kde budeme moci zakoupit suvenýry či obdivovat produkty místní výroby včetně lahodných pokrmů.  Transfer na letiště. Odlet do Prahy letem QR 971 v 19:15 hod s mezipřistáním v Doha.

LAOS + VIETNAM - 11

12. den: DOHA - PRAHA

Přílet do Prahy v 7:40 hod. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

 

PŘEDPOKLÁDANÝ LETOVÝ ŘÁD Z PRAHY – QATAR AIRWAYS:

LET TAM: 

29.3.2019  QR 290 Praha - Doha 08:25 - 16:25

29.3.2019 QR 826  Doha - Bangkok 17:20 - 03:55

30.3.2019 PG 943  Bangkok - Vientiane 09:45 - 11:00

LET ZPĚT: 

08.04.2019 QR 971 Saigon - Doha 19:15 - 23:05

09.04.2019 QR 289 Doha - Praha 02:20 - 07:40

 

 

 

 

 

 


LAOS + VIETNAM - Foto 13
LAOS + VIETNAM - Foto 14
LAOS + VIETNAM - Foto 15
LAOS + VIETNAM - Foto 16
LAOS + VIETNAM - Foto 17
LAOS + VIETNAM - Foto 18

CeníkCena pro zdravotníka
PLNĚ OBSAZENO
Cena pro nezdravotníka
65 990 Kč

Cena zahrnuje • zpáteční letenku společnosti QATAR AIRWAYS Praha - Doha - Bangkok/Saigon - Doha - Praha
 • 9x ubytování ve 4* hotelech se snídaní
 • letenku Bangkok - Vientiane s BANGKOK AIRWAYS
 • 4x vnitrostátní přelety v Laosu a Vietnamu
 • 1x oběd během plavby lodí kolem Halong Bay
 • 1x večeře v místní restauraci ve Vientiane
 • transfery klimatizovaným busem
 • odborný program
 • českého koordinátora během cesty i celého programu
 • službu českého průvodce

Cena nezahrnuje • příplatek za jednolůžkový pokoj 8800 Kč
 • vízum do Laosu 30 USD po příletu
 • elektronické vízum do Vietnamu
 • komplexní cestovní pojištění 895 KčMohlo by vás zajímatLetecká společnost
QATAR AIRWAYS
Odlet
Praha
Ubytování
4* kvalitní hotely se snídaní
Cestovní doklady
platný cestovní pas následujících 6 měsíců
Počasí v době pobytu
Severní Vietnam kolem 25˚C, jižní Vietnam kolem 30˚C
Počasí v době pobytu
Laos kolem 30˚C
Doporučená očkování
hepatitida A,B + břišní tyfus
Hotel během pobytu u moře v Hoi An
Hotel v Luang Prabang, Laos
Hotel v Halong, Vietnam


Objednávka pobytu

Spojte příjemné s užitečným a vzdělávejte se stylově.Ano, chci si rezervovat své místo!

Kvalitu našich služeb dokládají léta zkušeností.

60
kurzů
30+
destinací
4
kontinenty
17
let na trhu
100%
spokojenost


NAMÍBIE - to nejlepší z Namíbie + safari NP Etosha + privátní safari v Erindi

NAMÍBIE - to nejlepší z Namíbie + safari NP Etosha + privátní safari v Erindi

18. 10. 2019 - 29. 10. 2019

Zdravotní rizika jížní poloviny afrického kontinentu

PLNĚ OBSAZENO
Zobrazit nabídku »
ostrov ARUBA - Karibik listopad 2019

ostrov ARUBA - Karibik listopad 2019

24. 11. 2019 - 3. 12. 2019

Multioborová diagnostika v souvislosti s cestami do zahraničí

73 990 Kč
Zobrazit nabídku »
MALAJSIE (Kuala Lumpur, ostrov Penang + ostrov Langkawi)

MALAJSIE (Kuala Lumpur, ostrov Penang + ostrov Langkawi)

10. 2. 2020 - 21. 2. 2020

Cestovatel po návratu z tropů

68 990 Kč
Zobrazit nabídku »
Arménie + Gruzie

Arménie + Gruzie

červen 2020

Zdravotní rizika regionu Východni Evropy, diferenciální diagnostika.

PŘIPRAVUJEME
Zobrazit nabídku »
OMÁN + QATAR

OMÁN + QATAR

říjen 2020

Cestovní medicína

PŘIPRAVUJEME
Zobrazit nabídku »
BARBADOS - východní Karibik

BARBADOS - východní Karibik

listopad 2020

Cestovní medicína - rizikové skupiny cestovatelů

PŘIPRAVUJEME
Zobrazit nabídku »